Najbolji zamrznuti proizvodi na metar od tebe

Naši prodavači i dostavljači slijede upute da kontakte s klijentima svedu na nužni miminum.

 

Nakon svakog kontakta sa strankom obavezno DEZINFICIRAJU  RUKE.

 

 

NE ULAZE U VAŠ DOM, već prodaju obavljaju ispred vaših vrata.

 

 

Obavezno poštuju mjeru UDALJENOSTI OD 1 m.

 

 

Kod bezgotvinskog plaćanja (POS UREĐAJ)  ponudit će vam na upotrebu JEDNOKRATNU RUKAVICU  koju ćete kasnije baciti.